Tilskud til aktiviteter i "åbent bibliotek"

Du kan få tilskud til selvorganiserede aktivteter i biblioteket

’Tilskud til selvorganiserede kulturaktiviteter på Solrød bibliotek’ har til formål at inspirere, åbne og muliggøre at borgere i Solrød Kommune, som ikke er tilknyttet en forening, kan skabe kulturaktiviteter på Solrød Bibliiotek og Kulturhus.

Alle kulturarrangementer og aktiviteter som udstillinger, koncerter, foredrag, musikarrangementer, debat, udstyr, netværksmøder, børnearrangementer eller lignende arrangementer har mulighed for støtte. På Solrød bibliotek findes en lang række faciliteter, rekvisitter og rammer, som gør det muligt, at private borgere kan afholde det ønskede arrangement.

Tildelingskriterier

De kulturelle arrangementer og aktiviteter skal være åbne for borgere, der er hjemmeboende i Solrød Kommune.
Arrangementet må ikke være kommerciel eller erhvervsmæssig.
Som hovedregel gives der ikke tilskud til mad og drikkevarer. Det kan dog forekomme, hvis serveringen er en integreret del af den kulturelle aktivitet.
Underskudsgaranti kan gives, når et realistisk budget viser balance mellem indtægter og udgifter, men hvor arrangørerne ønsker at sikre sig imod et uventet underskud.

Ansøgningskredsen

  • Selvorganiserede personer
  • Kommunale institutioner/afdelinger

Ansøgningsfrist

  • 1. februar
  • 15. marts
  • 15. maj
  • 1. juli
  • 15. september
  • 15. november

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Kultur og Fritid kan højst godkende 5.000 kr. i støtte.

 

KONTAKT

Kultur og Fritid

Solrød Center 4

2680 Solrød Strand

Telefon 56182804

E-mail: kulturfritid@solrod.dk