Tilskud til aktiviteter - Do It Together

Du kan få tilskud til selvorganiserede aktiviteter i kulturhuset

’Tilskud til selvorganiserede kulturaktiviteter på Solrød bibliotek og Kulturhus'  har til formål at inspirere, åbne og muliggøre at borgere i Solrød Kommune, som ikke er tilknyttet en forening, kan skabe kulturaktiviteter på Solrød Bibliiotek og Kulturhus. som er DIT Bibliotek og Kulturhus. DIT- DO IT TOGETHER er vores afsæt i Solrød.

Alle kulturarrangementer og aktiviteter som udstillinger, koncerter, foredrag, musikarrangementer, debat, udstyr, netværksmøder, børnearrangementer eller lignende arrangementer har mulighed for støtte. På Solrød Bibliotek og Kulturhus findes en lang række faciliteter, rekvisitter og rammer, som gør det muligt, at private borgere kan afholde det ønskede arrangement. Du kan læse mere om hvordan du booker og får adgang til udstyr i denne folder: 

Tildelingskriterier:

 • De kulturelle arrangementer og aktiviteter skal være åbne for borgere, der er hjemmeboende i Solrød Kommune.
 • Arrangementet må ikke være kommerciel eller erhvervsmæssig.
 • Som hovedregel gives der ikke tilskud til mad og drikkevarer. Det kan dog forekomme, hvis serveringen er en integreret del af den kulturelle aktivitet.
 • Underskudsgaranti kan gives, når et realistisk budget viser balance mellem indtægter og udgifter, men hvor arrangørerne ønsker at sikre sig imod et uventet underskud.

Ansøgningskredsen

 • Selvorganiserede personer
 • Kommunale institutioner/afdelinger

Ansøgningsfrist

 • 1. februar
 • 15. marts
 • 15. maj
 • 1. juli
 • 15. september
 • 15. november

Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget.

Kultur og Fritid kan højst godkende 5.000 kr. i støtte.

KONTAKT
Kultur og Fritid
Solrød Center 4
2680 Solrød Strand
Telefon 56182804

E-mail: kulturfritid@solrod.dk