Åbent bibliotek
Åbent bibliotek

Åbent Bibliotek hver dag kl. 9 -22

08.08.14
Brug biblioteket når du kan. Læs mere om muligheder for at bruge biblioteket uden for den betjente åbningstid.

Det åbne bibliotek er en selvbetjeningsløsning, som betyder, at du kan benytte dit bibliotek både i og udenfor den bemandede åbningstid.

I den bemandede åbningstid er der personale til rådighed i samme omfang som før til at hjælpe dig.

I den ubemandede åbningstid er der ikke personale til rådighed. Her lukker du dig selv ind på biblioteket.

Hvem har adgang?

Du har adgang til det åbne bibliotek, hvis:

  • Du er fyldt 15 år
  • Du er indmeldt som låner på Solrød Bibliotek
  • Du har en 4-cifret pinkode til biblioteket

Du må ikke tage andre med ind, som du ikke kender. Børn under 15 år har kun adgang sammen med en voksen, som har ansvar for dem. 

Hvordan kommer jeg ind?
Til højre for glasskydedøren sidder en lille scanner. Her scanner du stregkoden på dit sundhedskort eller indtaster dit personnummer og trykker OK. Derefter taster du din fire-cifrede pinkode og trykker OK. Derefter åbner døren automatisk op.

Luk dig ind

 

Hvad gør jeg hvis...

- Jeg vil aflevere
Du afleverer lånte materialer på en af de tre selvbetjeningsautomater. Følg instrukserne på
skærmen – ét materiale ad gangen.  Sundhedskort og pinkode skal ikke bruges ved aflevering. Hvis der er reserveringer på et materiale, eller det f.eks. er fjernlån, en 14-dages bog eller en dvd, bliver du bedt om at lægge materialet i reserveringsboksen ved siden af automaten. Først når det er sket, kan du fortsætte. 

- Jeg vil låne
Du låner på selvbetjeningsautomaterne. Det kræver, at du er meldt ind og har en pinkode. Hvis du ikke har medbragt dit sundhedskort, kan du taste personnummeret ind. Følg instrukserne på skærmen og hold øje med, at alle materialer bliver lånt rigtigt, så du ikke risikerer alarm ved udgangen. Husk at afslutte din ekspedition, når du er færdig, så ingen andre kan låne videre på dit kort.  Du har mulighed for at få en kvittering, så du kan se, hvornår du skal aflevere.

- Jeg skal hente reserveret materiale
Når du får besked om, at et reserveret eller bestilt materiale kan hentes, får du samtidig oplyst et afhentningsnummer. Alle materialer, der er klar til afhentning, står på en reol til venstre for skranken. Der er tydelige skilleblade som viser, hvilke reserveringsnumre der står på hylderne, sådan at du hurtigt kan finde dit afhentningsnummer.  Husk, at materialet skal lånes, inden du tager det med hjem – og at det kun kan lånes ud til den låner, som har reserveret eller bestilt det. 

- Jeg skal betale en bøde
Udenfor den betjente åbningstid er der ikke personale i skranken til at tage imod gebyrer.
Så enten må du komme tilbage, når der er
betjening, eller betale hjemmefra via bibliotekets hjemmeside, www.solbib.dk . Hvis du når op over 200 kr. i ubetalte gebyrer, bliver der automatisk lukket for lån.

- Jeg vil kopiere
Kopimaskinen i gangen ved toiletterne kan bruges hele tiden med møntindkast. Der gives ikke penge tilbage, så du skal huske at have vekslet til et passende antal mønter.

- Jeg vil på internettet
Du tænder bare selv en af publikums-pc’erne, eller sætter dig et sted med din bærbare pc og går på bibliotekets trådløse netværk. Vær opmærksom på, at bibliotekets internetadgang ikke må bruges til søgning eller download af pornografiske billeder, til ulovlig kopiering eller
afsendelse af chikanerende mails.
Computerne slukker automatisk ved lukketid, men du bliver advaret inden. 

- Jeg vil printe
Når du har printet ud, kan printet hentes på en printer i den ubetjente skranke.  Betaling sker i den lille røde postkasse på bordet ved printeren.
Det koster 2 kr. pr. side at printe. Betal i den lille pengepostkasse ved printeren i skranken.

Hvad kan jeg bruge det åbne bibliotek til?
Du kan benytte alle de materialer, der er tilgængelige i udlånet, læse aviser og tidsskrifter, spille Wii og Playstation.  Du kan hente reserveringer, låne og aflevere på selvbetjeningsautomaterne, benytte pc’er og fotokopimaskine m.v.
Biblioteket kan også bruges til højtlæsning, små møder, læsegrupper o.l., og kaffe kan købes i automaten ved indgangen.  Biblioteket har desuden gratis trådløst internet.

Hvad kan du ikke i det åbne bibliotek?
Der er ikke bibliotekspersonale til at hjælpe dig, og du kan f.eks. ikke få hentet materialer i magasinet, få hjælp til at bestille bøger fra andre biblioteker eller betale bøder. 

Ved lukketid
Kl. 22 skal alle forlade stedet. Lukningen varsles i højttalere og på pc’erne, og kort efter slukker først selvbetjeningsautomaterne, derefter lyset.  Hvis du ikke forlader biblioteket i tide, udløser du alarm, og det kan medføre krav om, at du betaler gebyret for alarmfirmaets kontrolbesøg. 

Videoovervågning
Biblioteket er videoovervåget, både for at brugerne kan føle sig trygge, og for at vi kan se hvem der er ansvarlig, hvis biblioteket ikke benyttes hensynsfuldt.  Hærværk, tyveri o.l. meldes til politiet og medfører krav om erstatning.