Håndtering af personfølsomme oplysninger ved Udstillingen ”Livet i Solrød Kommune gennem 50 år”

​​​​​​​Solrød Bibliotek og Kulturhus og Aktivitets- og frivilligcentret annoncerer i februar 2020 efter private billeder til udstillingen Solrød i 50 år. Formålet med udstillingen er, at fejre byens jubilæum.

Kultur og Fritid i Solrød Kommune er dataansvarlig for håndteringen af indleverede billeder. Du kan kontakte os på telefon 56 18 28 00 eller e-mail trac@solrod.dk samt ved personligt fremmøde:

Solrød Bibliotek
Solrød Center 4
2680 Solrød Strand

Solrøds kommunes grundlag for at behandle billederne er en interesseafvejning, som følger Datatilsynets retningslinjer for offentliggørelse af billeder.

Billeder der, ifølge datatilsynets bestemmelser ikke kan offentliggøres, behandles som personfølsomme oplysninger og vil ikke indgå i udstillingen.
Billederne er indhentet fra borgere i Solrød Kommune, enten fra borgere som selv fremgår af billedet eller fra andre borgere, end de som er er afbilledet.

Billeder håndteres i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, og håndteres sikkerhedsmæssigt på linje med andre personoplysninger, som Solrød Kommune behandler på borgeres vegne.

Solrød Kommune videregiver ikke billeder til tredjepart, og sørger for at evt. databehandlere har en passende databeskyttelse.

De udstillede billeder indeholder kun almindelige personoplysninger. Billeder hvor der fremgår eller kan udledes følsomme personoplysninger udstilles ikke.

Billeder der kan offentliggøres betegnes herefter som billeder til udstilling/BTU. Personer, der optræder på BTU har ret til at klage over behandlingen af deres oplysninger til Datatilsynet. Du kan læse mere på datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/. BTU udvælges af Solrød Kommunes personale og der træffes ikke automatiserede afgørelser.

BTU behandles af medlemmer af Solrød Fotoklub og udstilles herefter offentligt i perioden 1. april 1. maj i Solrød Bibliotek og Kulturhus, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand og herefter i Solrød Aktivitets- og frivilligcenter, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand i perioden 1. maj til 1 juni, hvor alle borgere i Solrød og andre interesserede kan se dem.

Hvis du har spørgsmål til Solrød Kommune angående håndtering af dine person­oplysninger eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Daniel Bach på telefon 23 99 05 19 alle hverdage mellem kl. 9.00-12.00, eller e-mail dpo-d@htk.dk. Du har også mulighed for at sende et brev til Daniel Bach, Høje-Taastrup Rådhus, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Du kan læse mere om databeskyttelses­rådgivernes rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Solrød Bibliotek og kulturhus samt Solrød Aktivitets- og frivilligcenter opbevarer billederne i perioden 2. marts-1. juli 2020. Indleverede billeder kan afhentes i Solrød Bibliotek og Kulturhus efter endt udstillingsperiode fra 1. juni til 1. juli. Herefter destrueres uafhentede billeder.

Dine rettigheder:

Solrød Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afleverer til os, eller som vi modtager om dig fra andre instanser. I den forbindelse har du en række rettigheder.

Du har ret til at blive oplyst om det, når vi behandler personoplysninger om dig. Du har ret til at få oplyst formålet med behandlingen af dine persondata, og du har ret at få at vide, hvad vi anvender dine personoplysninger til.

Du har også ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Samt til at få ændret personoplysninger om dig, som ikke er rigtige, eller som er mangelfulde.

Personer, der optræder på billederne i udstillingen kan henstille til, at billeder de optræder på tages ud af udstillingen.