Kunstudstilling i Galleriet

Er kunst noget for dig?

Her på biblioteket er der en kunstgruppe, som har ansvaret for, at der hver måned er en ny og spændene oplevelse med kunst som omdrejningspunkt i udstillingsområdet.

Kunstgruppen består af 7 frivillige personer, hvoraf nogle er aktive kunstnere - andre er ”blot” glade for kunst.

Der er overvejende tale om lokale kunstnere, men indimellem har kunstgruppen fundet en billedkunstner ”udefra”, som byder sig til med en kunstnerisk oplevelse.
Det er kunstgruppens målsætning at vise en bredde i den billedkunst o.a.,som bliver til i verden omkring os.                                         

Kunstgruppen modtager mange ansøgninger på årsbasis, som vurderes på månedlige møder, forinden der træffes beslutning om udstilling.

Er du udøvende kunstner og eventuelt interesseret i at komme til at udstille dine værker, kan du rette henvendelse til kunstgruppen v/ Kirsten Winther på kiwinther13@gmail.com 

Med billedskøn hilsen
KUNSTGRUPPEN