Regler og takster

Information om regler, bøder og erstatninger

Udlån og aflevering

Det er dit ansvar at tjekke, at materialet er i orden, inden du låner det.

På din udlånskvittering eller i din udlånsstatus kan du se, hvornår lånt materiale skal afleveres. Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret af andre, men højst i to låneperioder.

Husk at det er dit ansvar at materialet er korrekt registreret ved aflevering. Tjek derfor altid din kvittering eller lånerstatus inden du forlader biblioteket. Så længe materialet figurerer som udlånt til dig, er du ansvarlig for det.

Biblioteket kan i særlige tilfælde sætte grænser for antallet af samtidige lån og reserveringer.

Bøder kan undgås….

Rettidig aflevering er aflevering i selvbetjeningsautomaten inden lukketid på den sidste afleveringsdag.
Hvis du afleverer for sent, skal du betale en bøde. Jo længere lånetiden overskrides, desto større er bøden.
Du vil blive udelukket fra at låne, hvis du skylder 200,- kr. eller mere i bøde.

Det er altid den dato materialet er udlånt, der er udgangspunkt for bøden.
Ved overskridelse af afleveringsdatoen gælder:
Hvis man låner flere materialer samtidig og afleverer materialerne samlet, vil man få én bøde.
Hvis man låner flere materialer samtidig, men afleverer materialerne af flere omgange, vil man få én bøde pr. aflevering.
Ved fornyelse af materialer er det den oprindelige udlånsdato, der er udgangspunktet for bøden også selvom flere materialer efter fornyelse har fået samme afleveringsdato.

 Bøder ved for sen aflevering

Voksne

Børn

 Lånetid overskredet

20 kr.

10 kr.

 Efter 7 dage

45 kr.

25 kr.

 Efter 30 dage

85 kr.

45 kr.

 Regning (efter 6 uger)

210 kr.

85 kr.


Materialer der bliver væk eller ødelagt skal erstattes.

Takster erstatning ved bortkommet/ødelagt materiale

Voksen


Børn

 

Regning Materialets pris
+ 85 kr. (klargøringsgebyr) + 210 kr. (bøde)
Materialets pris
+ 85 kr. (klargøringsgebyr) + 85 kr. (bøde
Efter 8 uger Sendes til Opkrævningsafd. Solrød Kommune Sendes til Opkrævningsafd. Solrød Kommune


Ansvar og erstatning

Du er personligt ansvarlig for det, du låner, også hvis du låner det videre til andre, eller hvis andre låner på dit kort.
Du bliver udelukket fra at låne, når der oprettes regning på et materiale.
Erstatningsbeløbet er normalt bibliotekets anskaffelsespris og klargøring.

Du kan ligeledes blive udelukket fra at låne, hvis du gentagne gange har afleveret materialer i beskadiget stand.
Vær opmærksom på, at dvd’er, lydbøger, konsolspil mv. er væsentlig dyrere at erstatte i forhold til almindelig indkøbspris, da biblioteket betaler for rettighederne til at udlåne disse materialer.
Ved erstatning af flerbindsværker kan biblioteket i enkelte tilfælde forlange, at hele værket erstattes.

Ordensregler

Biblioteket er for alle og ordensreglerne gælder i hele bibliotekets åbningstid.

Adgang til det selvbetjente bibliotek sker ved personligt login. Er I flere der følges ad, ligger ansvaret hos den registrerede bruger.
Af sikkerheds hensyn er biblioteket videoovervåget.

Du skal respektere god ro og orden både i det fysiske bibliotek og i brugen af bibliotekets pc’er, samt følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes i en periode. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt. Spisning henvises til caféen.

 

Opdateret 1. januar 2019