Lydavis

Til dig der er svagtseende og har brug for at holde dig opdateret.

Solrød/Greve Lydavis er et gratis tilbud til blinde, svagtseende og andre læsehandicappede borgere i Solrød og Greve kommuner. Den bliver redigeret på Danmarks Blindebibliotek. Lydavisen indeholder stof fra de lokale aviser suppleret med oplysninger af lokal interesse. Lydavisen udkommer hver onsdag.

For nærmere oplysninger, kontakt Ricki Elsgaard på tlf. 56 18 28 06 eller mail solbib.voksen@solrod.dk