Lydavis

Solrød/Greve Lydavis er et gratis tilbud til blinde, synshæmmede og ordblinde borgere i Solrød og Greve kommuner. 

Har du problemer med at læse en avis pga. nedsat syn eller ordblindhed, kan du få tilsendt en lydavis på en cd. Lydavisen indeholder stof fra de lokale aviser suppleret med oplysninger af lokal interesse. Lydavisen laves i fællesskab af de to kommuner og bringer nyheder fra begge. Lydavisen redigeres og indlæses af frivillige. Den udkommer en gang om ugen og sendes til dig med posten.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte:

Rikke Frisenette på tlf. 56182809 / mail rfi@solrod.dk eller Greve Bibliotek på tlf. 43 95 80 13