Ordensregler for Solrød Bibliotek og Kulturhus

Regler for brug af Solrød Bibliotek og Kulturhus

Solrød Bibliotek og Kulturhus er et offentligt sted med mange tilbud, som alle borgere skal have størst mulig udbytte og glæde af at benytte. Derfor skal vi bede dig overholde følgende ordensregler:

 • Vis hensyn til mennesker og ting omkring dig.
 • Personalet er til for dig og alle andre brugere. Personalets anvisninger skal altid følges.
 • Brug de opstillede affaldsspande.
 • Rygning, brug af elektroniske cigaretter og indtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt.
 • Hunde og andre dyr må ikke medbringes uden særlig tilladelse.
 • Permanent ophold er ikke tilladt. Overnatning kræver særlig tilladelse.
 • Pc’ere og internet må ikke benyttes til ulovlige formål som fx chikane, hacking og kopiering.
  Download og visning af anstødeligt og krænkende indhold, som fx porno og vold er ikke tilladt.
 • Uretmæssig brug af døre og vinduer er ikke tilladt. Unødig aktivering af alarm og nødstop kan medføre krav om erstatning.
 • Hærværk er ikke tilladt og kan medføre krav om erstatning.
 • Ved overtrædelse af ordensreglerne kan personalet bortvise en bruger.
 • Politiet tilkaldes ved behov.
 • Indtagelse af alkohol er kun tilladt med særlig tilladelse.
 • Legitimation skal om nødvendigt vises på forlangende.

Vedtaget af  Social-, sundheds- og fritidsudvalget januar 2020