Lektørudtalelse

Forfatter: Knud Stadelund

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Et udsnit af Æsops klassiske og elskede dyrefabler udkommer her i billedbogsform. Velkendte er "Storken og ræven", "Løven og musen" og "Haren og skildpadden". Mindre kendte er måske "Hunden ogspejlbilledet" og "Den falske frø". Hovedtemaerne er, at "den kloge narrer den mindre kloge", og at "grådighed, hovmod og overmod straffes". Bogen er opbygget således, at hver fabel præsenteres påen dobbeltside. Venstre side indeholder fablen, fortalt af Søren Christensen, samt som oftest en s/h stregtegning, medens højre side indeholder en helsides illustration i farver. Svend Otto S. stårfor de rammende og dejlige illustrationer, der bevirker, at hver dobbeltside udgør en smuk helhed. De moralske lærestykker, der aldrig går af mode, da de beskæftiger sig med almentmenneskeligeforhold, bør kendes af alle skoleelever. Fablerne er velegnede til oplæsning og samtale allerede i bh.-kl. og kan anvendes i hele skoleforløbet. Den tospaltede tekst, der fremstår klart ogtydeligt, kan selvlæses fra3.-4. klasse

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1986