Biblioteket kommer

Et tilbud til borgere i Solrød kommune, der har svært ved at komme på biblioteket selv.

Biblioteket kommer er et tilbud til ældre, handicappede og andre, som ikke selv er i stand til at komme på biblioteket. Udbringningen sker en gang om måneden ved hjælp af frivillige udbringere. Du tilmelder dig ordningen ved at ringe til biblioteket. Herefter vil du blive ringet op af en bibliotekar for nærmere aftale. Ordningen er gratis for borgere i Solrød Kommune.

For nærmere oplysninger, kontakt bibliotekets voksenafdeling. Tlf.: 56 18 28 13 eller på mail solbib@solrod.dk