Regler og takster

Information om regler, bøder og erstatninger

Udlån og aflevering

Det er dit ansvar at tjekke, at materialet er i orden, inden du låner det.

På din udlånskvittering eller i din udlånsstatus kan du se, hvornår lånt materiale skal afleveres. Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret af andre, men højst i 5 låneperioder.

Husk at det er dit ansvar at materialet er korrekt registreret ved aflevering. Tjek derfor altid din kvittering eller lånerstatus inden du forlader biblioteket. Så længe materialet figurerer som udlånt til dig, er du ansvarlig for det. 

Biblioteket kan i særlige tilfælde sætte grænser for antallet af samtidige lån og reserveringer.

Påmindelser og hjemkaldelser over mail eller sms

Vi tilbyder at sende dig en mail og/eller sms som minder dig om du skal aflevere. Vær opmærksom på at det er dit ansvar at aflevere til tiden - også selvom du ikke modtager beskederne eller overser dem

Bøder kan undgås….

Rettidig aflevering er aflevering i selvbetjeningsautomaten inden lukketid på den sidste afleveringsdag.
Hvis du afleverer for sent, skal du betale en bøde. Jo længere lånetiden overskrides, desto større er bøden.
Du vil blive udelukket fra at låne, hvis du skylder 200,- kr. eller mere i bøde.

Ved overskridelse af afleveringsdatoen gælder:
Hvis man låner flere materialer samtidig og afleverer/fornyer materialerne samlet, vil man få én bøde.
Hvis man låner flere materialer samtidig, men afleverer/fornyer materialerne af flere omgange, vil man få én bøde pr. aflevering.

 Bøder ved for sen aflevering

Voksne

Børn

 Lånetid overskredet

20 kr.

10 kr.

 Efter 7 dage

45 kr.

25 kr.

Efter 14 dage               65 kr.                 35 kr.

 Efter 30 dage

100 kr.

 65 kr.

 Regning (efter 6 uger)

210 kr.

 85 kr.


Materialer der bliver væk eller ødelagt skal erstattes.

Takster erstatning ved bortkommet/ødelagt materiale

Voksen


Børn

 

Regning Materialets pris
+ 85 kr. (klargøringsgebyr) + 210 kr. (bøde)
Materialets pris
+ 85 kr. (klargøringsgebyr) + 85 kr. (bøde)
Efter 8 uger Sendes til Opkrævningsafd. Solrød Kommune Sendes til Opkrævningsafd. Solrød Kommune


Ansvar og erstatning

Du er personligt ansvarlig for det, du låner, også hvis du låner det videre til andre, eller hvis andre låner på dit kort.
Du bliver udelukket fra at låne, når der oprettes regning på et materiale.
Erstatningsbeløbet er normalt bibliotekets anskaffelsespris og klargøring.

Du kan ligeledes blive udelukket fra at låne, hvis du gentagne gange har afleveret materialer i beskadiget stand.
Vær opmærksom på, at dvd’er, lydbøger, konsolspil mv. er væsentlig dyrere at erstatte i forhold til almindelig indkøbspris, da biblioteket betaler for rettighederne til at udlåne disse materialer.
Ved erstatning af flerbindsværker kan biblioteket i enkelte tilfælde forlange, at hele værket erstattes.

Ordensregler

Solrød Bibliotek og Kulturhus er et offentligt sted med mange tilbud, som alle borgere skal have størst mulig udbytte og glæde af at benytte. Derfor skal vi bede dig overholde følgende ordensregler:

 • Vis hensyn til mennesker og ting omkring dig.
 • Personalet er til for dig og alle andre brugere. Personalets anvisninger skal altid følges.
 • Brug de opstillede affaldsspande.
 • Rygning, brug af elektroniske cigaretter og indtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt.
 • Hunde og andre dyr må ikke medbringes uden særlig tilladelse.
 • Permanent ophold er ikke tilladt. Overnatning kræver særlig tilladelse.
 • Pc’ere og internet må ikke benyttes til ulovlige formål som fx chikane, hacking og kopiering.
  Download og visning af anstødeligt og krænkende indhold, som fx porno og vold er ikke tilladt.
 • Uretmæssig brug af døre og vinduer er ikke tilladt. Unødig aktivering af alarm og nødstop kan medføre krav om erstatning.
 • Hærværk er ikke tilladt og kan medføre krav om erstatning.
 • Ved overtrædelse af ordensreglerne kan personalet bortvise en bruger.
 • Politiet tilkaldes ved behov.
 • Indtagelse af alkohol er kun tilladt med særlig tilladelse.
 • Legitimation skal om nødvendigt vises på forlangende.

 

Opdateret januar 2021