Sådan søger du i bibliotekets base

Eksempel på søgning i biblioteksbasen

Oftest søger du i biblioteksbasen i flere trin. Du kan søge på forfatter, titel, emne og meget mere.
Angiv dine søgeord i det store søgefelt øverst på siden. Med mindre du søger meget præcist vil du i første søgeresultat have mulighed for at afgrænse din søgning yderligere.
Du behøver langt fra at angive forfatterens hele navn og den fulde titel, når du skal foretage en søgning. Flere ord giver selvfølgelig mere præcis søgning men også mulighed for tastefejl.
Et godt søgetip er at bruge få men markante søge-ord

Lad os tage ovenstående titel som eksempel (illustration).
Måske husker du titlen er noget med en eller anden der "kravlede ud af vinduet" eller måske er det et eller andet med en 100-årig mand? Her kan du måske være tvivl om hvordan man skriver 100-årig som søgeord. Måtte du kende forfatterens navn kan du måske være i tvivl om der skal dobbelt-s i hans efternavn. Hvis du f.eks. er tvivl om stavemåde eller bogens titel men kun husker et par markante ord fra den - så brug dem! Her kunne du. f.eks. prøve ordene kravlede ud af vinduet.
Måske får du ikke en fuldtræffer i din søgning i første omgang, men i næste omgang har du stor mulighed for at ramme meget mere præcist ved at bruge de tilbudte muligheder for afgræsning af din søgning.
I det viste eksempel forekommer de anvendte ord så sjældent i den kombination, at det kalder ikke på yderligere afgrænsning af din søgning.

Afgrænsning af søgning:
Når dit søgeresultat rummer mange titler kan du afgrænse din søgning i næste trin ved at markere relevante ord eller emner i facetterne, der vises i rubrikken "Afgræns din søgning" til venstre for søgeresultatet. De facetter du kan afgrænse på er: Materialetype, Forfatter, Emne, Sprog, Målgruppe. Årstal, Kilde.
Har du mange titler i dit søgeresultat kan du også benytte en anden sortering/rækkefølge af titler, der vises. Som standard vises titlerne ordnet med de nyeste udgivelser vist først, men i boksen "Sortér efter..." under søgefeltet kan du selv vælge andre sorteringsmåder.

 

Visning af søgeresultat - de 2 formater:
Oversigtsformat:
Dit søgeresultat viser i første omgang en liste med alle titler, der opfylder dine søgekriterier. I oversigtsformatet er kun angivet de vigtigste oplysninger:
Cover-illustration, titel og forfatter, evt. indholdsnote samt de forskellige udgaver, som den pågældende titel findes i. Bemærk når udgaven er tilgængelig er den markeret med grønt, er udgaven udlånt men mulig at reservere er den markeret med gult.

Visning af post 1

Du kan klikke på den udgave du ønsker og herefter får du vist titlen i "reserveringsformat".

Reserveringsformat:
Herfra får du yderligere muligheder:
a) at reservere - brug den røde "Reserver"-knap" (kræver at du er logget ind i biblioteksbasen)
b) tilføje titlen til din huskeliste (kræver at du er logget ind i biblioteksbasen).
c) søge videre på tags/emneord (markeret med brun baggrund), der er tilknyttet den pågældende titel.
d) se de fulde bibliografiske oplysninger - f.eks. forlag, udgivelsesår, sidetal, isbnr. m.m. - under "Detaljer om materialet"
e) se hvor du finder materialet placeret i biblioteket - under "Se alle eksemplarer"

Visning af post 2

AVANCERET SØGNING

 AND - hvis begge ord skal findes i posten fx frække AND frida - finder Frække Frida-bøgerne, men ikke Lille frække Frederik. frække AND frederik - finder Lille frække Frederik, men ikke Frække Frida-bøgerne

 OR - hvis det ene eller begge/alle ord skal findes i posten fx diabetes OR sukkersyge

 NOT – hvis et ord ikke skal findes i posten fx obama NOT michelle - finder bøger af/om Barack Obama og andre med navnet Obama, dog ikke Michelle Obama

 * : trunkering, hvis du vil søge på forskellige varianter af et ord fx vandr* - søger både på fx vandretur, vandring og vandringsmænd

 ? : maskering, hvis du er i tvivl om et enkelt bogstav fx overs?t – finder både oversat og oversæt

 () : parentes, hvis du vil kombinere flere ord fx (vandr* OR trek*) AND nepal – finder vandreture eller trekking i Nepal

 

AND, OR, NOT skal skrives med store bogstaver, eller opfatter systemet det blot som ord, der skal søges på.

Link til flere avancerede søgekoder: