Danmarkshistorien.dk

Adgang
Fri adgang
danmarkshistoien.dk er drevet af Historisk Afdeling på Aarhus Universitet. Der findes mange forskellige typer indhold på hjemmesiden – heriblandt leksikonartikler, digitaliseret kildemateriale, temapakker og film – og der kommer løbende nyt materiale til. Materialerne må anvendes frit til alle ikke-kommercielle formål, og der behøves intet login for at benytte siden.

Hjemmesiden tilgængeliggør over 1.150 leksikonartikler. Artiklerne præsenterer historiske forløb, begivenheder, personer osv. Målet er, at hver artikel skal give læseren en grundlæggende helhedsforståelse af emnet, indblik i de vigtigste fakta og forståelse for emnets historiske betydning. Artiklerne er ofte illustrerede og fylder som udgangspunkt to normalsider. Læseren hjælpes på vej i sin videre litteratursøgning gennem dels links til andre danmarkshistorien.dk-sider med relevans for emnet, dels forslag til ekstern litteratur (artikler, bøger), der betragtes som nøglelitteratur inden for emnet.Hjemmesiden tilgængeliggør over 1.150 leksikonartikler. Artiklerne præsenterer historiske forløb, begivenheder, personer osv. Målet er, at hver artikel skal give læseren en grundlæggende helhedsforståelse af emnet, indblik i de vigtigste fakta og forståelse for emnets historiske betydning. Artiklerne er ofte illustrerede og fylder som udgangspunkt to normalsider. Læseren hjælpes på vej i sin videre litteratursøgning gennem dels links til andre danmarkshistorien.dk-sider med relevans for emnet, dels forslag til ekstern litteratur (artikler, bøger), der betragtes som nøglelitteratur inden for emnet.

Det er forskere og andre fagfolk, der bidrager med indhold til danmarkshistorien.dk, men formidlingen er rettet mod ”den interesserede lægmand”, og siden egner sig formidabelt til opgaveskrivning for 1.g-, 2.g-elever og 1.hf og 2.hf-elever.