Om Vi læser for sjov!

17.07.20
Læs mere om projektets tilblivelse, opbygning og formål.

Tilbage til hovedsiden for Vi læser for sjov!

Vi læser for sjov! handler om at frem- og opelske læselyst i 8-9 årige ved at vende de mest almindelige forestillinger om læsning på hovedet. I Vi læser for sjov! skal vi læse, ja, men vi skal også lege, larme og lyve - blandt andet. Vi vil lære børnene, at læsning ikke behøver at være lektier, men at det kan være en sjov aktivitet, man kan lege og eksperimentere sig igennem. I projektet har vi fokus på tre temaer - Bevægelse, Sprog og Lyd - som bliver bagtæppet for en hel masse skøre, sjove og spændende aktiviteter. Læs, hvorfor det er vigtigt at skabe læselyst hos børn.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje 'Læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud'. Projektet er et samarbejde mellem Solrød Bibliotek og Kulturhus og Havdrup Skole SFO, Jersie Privatskole SFO, Munkekærskolen SFO Sydkystens Privatskole SFO samt Uglegårdsskolen SFO.

Hvert tema varer 5 uger og vi mødes en gang i 1 time om ugen.

Tilmelding

Det er gratis at være med! Når man tilmelder sig, tilmelder man sig alle tre temaer. Projektet er tænkt som en helhed, og derfor er det ikke muligt at tilmelde sig enkelte aktiviteter.

Corona

Alle aktiviteter i projektet bliver afviklet i overensstemmelse med de enkelte SFO'ers fortolkning af de gældende retningslinjer.

Tilbage til hovedsiden for Vi læser for sjov!

Tema 1: Bevægelse

Tema Bevægelse ligger i uge 40 til og med uge 45 med undtagelse af efterårsferien i uge 42. OBS! I Havdrup Skole SFO ligge tema 1 i uge 41 til og med uge 46 med undtagelse af efterårsferien i uge 42.

Behøver læsning være en ting, man gør alene, siddende i en stol eller liggende i sengen? Hvad hvis vi dansede, dyrkede yoga eller hoppede undervejs? 

I Tema Bevægelse udforsker vi læsningens kropslige muligheder begrænsninger; hjælper bevægelse med koncentrationen, og hvad gør læsning mere sjovt - og er der noget, der gør læsning helt umuligt?

Tema 2: Sprog

Tema Sprog ligger i uge 2 til og med uge 6 i 2021. OBS! I Havdrup Skole SFO ligger tema 2 i uge 3 til og med uge 7.

Er sprog lutter diktater, grammatik og stavning? Hvad betyder det for det vi læser, når vi rimer, når vi vrøvler og når vi lyver? I Tema Sprog udforsker vi sprogets verden – vi skal vrøvle, lyve og bande, og snakke om, hvad man må og ikke må. Samtidig træner vi musklerne i at snakke om det vi har læst, så børnene bliver bedre til at snakke indbyrdes om bøger og læsning. 

Tema 3: Lyd

Tema Lyd ligger i uge 10 til og med uge 14 i 2021. OBS! I Havdrup Skole SFO ligger tema 3 i uge 11 til og med uge 15

Kan man kun læse, når der er musestille? Forstår vi det, vi læser, anderledes, når der er stemningsmusik, tordenbrag eller fistelstemmer? I Tema Lyd går vi på opdagelse i lydens og stilhedens verden. Vi skal lære at lave sjove stemmer, vi skal lave lydeffekter og vi skal lære bøgerne at tale.