Sprogstart

Sprogstart er et materiale udviklet til at give børn i dagpleje, vuggestue og børnehave gode muligheder for at styrke deres sprogforståelse og sprogbrug gennem fælles litteraturoplevelser. 

Sprogstart består af to seksugers forløb: Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år. Sprogstart 1-3 år er målrettet børn i dagpleje og vuggestue og Sprogstart 3-6 år henvender sig til børnehavebørn. Hvert forløb består af 6 sprogstartsposer, som er udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer og sprogpædagoger. I hver sprogstartspose er der en billedbog og konkrete materialer som fx legetøj, fotos mm. I sprogstartsposerne er der også et bredt udvalg af sproglege, som opfordrer til snak, leg og bevægelse i nær sammenhæng med billedbogen. Der er desuden en trin-for-trinmanual, der grundigt beskriver hvordan og hvornår fx billedbogssnak og sproglege kan inddrages.

Alle dagtilbud i Solrød Kommune får i 2022 deres egne Sprogstartsposer og skal herigennem arbejde med sprogstimulering. Biblioteket assisterer efter sommerferien med opstart af forløb for børnegrupperne. Kontakt os gerne, hvis I vil vide mere. 

Forskningsprojektet Sprogstart giver evidens for, at en målrettet, systematisk indsats kan gøre en forskel for det enkelte barns sproglige udvikling, ordforråd og rim. Effektresultaterne viser, at børnene udvikler sig signifikant positivt i forhold til ordforråd og rim, når de modtager Sprogstart sammenlignet med, når de ikke modtager Sprogstart. Børnenes udvikling svarer til ca. 22% ekstra læring for ordforråd og ca. 75% ekstra læring for rim i forhold til, hvordan de ellers ville have udviklet sig.