Solrød Strand
Solrød Strand

Gode gåture i Solrød og omegn

Af Anonym (ikke efterprøvet)
31.03.20
Nyd den smukke natur lige uden for din hoveddør

Karlstrup Kalkgrav

Karlstrup Kalkgrav ligger umiddelbart sydøst for Karlstrup by. Kalkgraven dækker et areal på ca. 30 ha. Heraf udgør søens areal 6 ha, og søen er op til 14 meter dyb. Der er en bred sti hele vejen rundt langs søen og en mindre sti langs kalkgravens overkant. Langs den nedre sti rejser kalken sig i imponerende formationer . Den meget smukke tur rundt om Kalkgraven er ca. 2. km.
Parkering: Indkørsel fra Tåstrupvej - Silovej. 

 

Karlstrup Skov

Trylleskoven - Karlstrup Strandpark
Trylleskoven er et fredet område med meget varieret natur, gammel fyrretræsplantage, lyngbakker, strandoverdrev og en børnevenlig strand.
Skoven blev plantet kort før år 1900. Karakteristisk for skoven er de krogede fyrretræer, formet af vejr og vind gennem årene.
Der er adgang til området og parkeringsplads fra Karlstrup Strandvej. Man kan færdes til fods i hele området.
Fra parkeringspladsen er der stiforbindelse til Karlslunde-Karlstrup moser - en rundtur på 3-5 km

Karlstrup Skov
Karlstrup Skov er et rekreativt område. Karlstrup Skov er navnet på hele området, der rummer Karlstrup Kalkgrav, Firemileskoven/Karlslunde skoven og Karlslunde-Karlstrup Moser.
Karlstrup Skov udgør sammen med Trylleskoven en grøn korridor, der forbinder Køge Bugt via landbrugslandet med Hedeland og de store skove på Midtsjælland.

Se Naturstyrelsens folder "Karlstrup Skov" 

Firemileskoven
Firemileskoven er en rekreativ skov på ca. 50 ha. Skoven ligger mellem Køge Bugt Motorvejen og Tåstrupvej. Skoven blev plantet i perioden 1982-1995. Skoven er en lys løvskov med mange buske. Gamle frugtplantager er bevaret i området, så der om efteråret er mulighed for at plukke æbler, pærer, hyldebær og brombær.
Parkeringsplads ved Tåstrupvej. Cykel, vandrestier og ridestier.
 

Hjertesti Jersie Strandpark

Staunings Ø
Hjertestien ved Staunings ø er en meget smuk tur langs sø og hav. Området er rigt på fugleliv, vadefugle, hejre og svaner.
Turen starter og slutter ved Kiosken i Jersie Strandpark. Længde 2,75 km
Hele området Staunings Ø strækker sig helt ned til Ølsemagle Revle, så turen kan let forlænges.
Parkering ved Jersie Strandpark - Jersie Strandvej, over for Dansk Kennel Klub.
 

Jersie Mose

Jersie Mose
Jersie Mose er et fredet moseområde. Den ligger bag den lille sø ved plejehjemmet Christians Have ved Christians Torv. Her finder du også Kronprins Frederiks Eg, der blev plantet i 2003.

Havdrup Mose
Havdrup Mose er et fredet moseområde, som også er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde.
Der er stiadgang til mosen fra Hastrupvej, hvor der er en lille parkeringsplads.
Der er opsat et fugletårn i mosen.

Karlslunde - Karlstrup Moser
Området er et fredet moseområde på 123 ha med en mosaik af forskellige naturtyper som pileskove, rør- og sivsumpe. De åbne græsområder i moserne er resultat af mange års græsning med køer, heste og får. Uden græsning ville mosen gro til med krat, og derfor har Naturstyrelsen genindført husdyrgræsning i området.
Der er gode muligheder for vandreture i området. Godt fodtøj er nødvendigt.
Der er opsat et fugletårn i mosen.
Indgang til området fra parkeringspladsen ved Trylleskoven

 


 

Kløversti

Kløverstier

Kløverstier er et landsdækkende stikoncept, hvor 4 motionsruter af forskellig længde udspringer i et fælles centralt punkt med en Kløversti-pæl.

I Solrød står pælen ved springvandet ved Solrød Bibliotek og Kulturhus. Stiernes længde er hhv. 2½, 5, 7½ og 14 km.

Kløversti 2,5 km 
Kløversti 5 km
Kløversti 7,5 km
Kløversti 14 km
Kløversti - alle ruter

 

Syv Høje. Havdrup

Syvhøjestien. Havdrup
I bakkerne i Havdrup ved Fiskebroen ligger ”Syvhøjestien”
Syvhøjestien ligger i et dejligt grønt område, som har ligget uberørt i 25 år. Stien er en natur-motionssti på 800 m i bakket terræn.Området er en lille naturperle, som er et besøg værd. I området findes små vandhuller med et mylder af blandt andet frøer og tudser.Gråænder og Blishøns yngler i søerne, og fiskehejren kommer jævnligt på besøg. Parkering ved Bistrupvang.

Hedebostien

Hedebostien
Hedebostien er en cykel og vandresti som går fra Køge Bugt ved Trylleskoven til Roskilde.
Fra Trylleskoven går den gennem Karlslunde Mose, under Køge Bugt motorvejen, gennem Firemileskoven og Karlstrup Kalkgrav. Den fortsætter via Karlstrup og Karlstrup Nyskov mod vest gennem Hedeland til Roskilde. På www.hedebosti.dk kan du læse mere om Hedebostien, som også kaldes R86.
Længde 23 km.

Skjoldungestien

Ture lidt længere væk

Gudernes Stræde
Gudernes Stræde​ udgår i øst fra Mosede Havn og går via Karlslunde Mose til Karlstrup. Herfra kan man vælge at følge ruten gennem Karlstrup Nyskov til Hastrup eller gå ad  Brændemosevej til Hastrup. Fra Hastrup går ruten mod Snoldelev til Lejre via Ramsødalen,  hvis man ikke inden vælger at tage et smut til Gl. Havdrup Mose med fugletårn.
Der er udgivet 3 foldere om ruten:
Mosede Fort - Højby
Højby - Kr.Såby
Vellerup Vig - Kr. Såby

SkjoldungeStierne
Skjoldungestien (Skjoldungestierne) mellem Hvalsø, Lejre og Roskilde. Længde ca. 30 km.
Kort over Skjoldungestierne

Køge Ås
Køge Å-stien er en 22 km lang cykel- og vandresti. Den grusbelagte sti starter på Køge Ås og følger Køge Å fra Køge til Humleore og videre frem til Borup Station.
Der er udgivet et kort over å-stien, fordelt på 3 foldere.

Kort nr. 1 Åsen-Skovhus Vænge
Kort nr. 2 Spanager-Regnemark
Kort nr. 3 Regnemark - Borup