Skitseforslag

Se her skitserne til vores ombygning
Vi skal være biblioteks- og kulturhus. Se eller download skitseforslaget her

Etablering af et nyt biblioteks- og kulturhus i Solrød skaber et centrum og en drivkraft for kulturen i kommunen og danner rammerne for kommunens kulturaktiviteter.

Skitseforslagene er baseret på en omfattende brugerproces, hvor alle borgere og interessenter i Solrød har haft mulighed for at byde ind. Der er afholdt 5 forskellige workshops, hvor hhv. bibliotekspersonalet, gymnasiet, små børn og en 4. klasse, samt borgere, politikere og andre i byen (åben workshop) har deltaget. Der har desuden været mulighed for at komme med idéer og forslag på biblioteket i flere ugers tid.

Vi skal bl.a have fornyet:

  • Facaden mod Solrød Centeret. De store vinduespartiers transparens udnyttes til at sætte fokus på de mange spændende aktiviteter og tilbud, som huset byder på
  • Bibliotekshave 
  • Zoner i biblioteksrummet, som understøtter brugernes aktivteter - fx. leg, studie, foredrag, afslapning, informationssøgning, læring m.v.
  • Hele rummet åbnes op og moderniseres, så rammerne for borgernes aktiviteter og de kulturelle tilbud er tidssvarende og inspirerende

De fysiske omgivelser inde og ude udstyres med rum og faciliteter til nye kulturaktiviteter for børn,unge og voksne. Rammerne skal kunne huse aktiviteter og tilbud for både individuelle borgere, grupper og foreninger. Omdannelse af Solrød bibliotek til biblioteks- og kulturhus er vigtig, da det også styrker udviklingen af Solrød Center, hvorfor de 2,5 mio.kr. i 2019 og 2020 til projektets gennemførelse fastholdes.

Når vi for alvor kommer i gang, holder vi dig opdateret her på hjemmesiden og på bibliotekets facebookside: https://www.facebook.com/solrodbibliotek/

Du kan læse hele skitseforslaget her: https://flipflashpages.uniflip.com/3/613379/1098702/pub/document.pdf

Du kan læse hele skitseforslaget her: https://flipflashpages.uniflip.com/3/613379/1098702/pub/document.pdf 

Projetet er støttet af lokale- og anlægsfonden