Indmeldelse / ny pinkode

Bliv låner på Solrød Bibliotek og Kulturhus

Alle er velkomne til at bruge biblioteket, og det er nemt at blive oprettet som låner.

Indmeldelse som bruger på Solrød Bibliotek med NemId

Hvis du er registreret som låner på biblioteket og ønsker en ny pinkode eller har glemt din pinkode, så skal du blot logge ind med NemId her og ændre pinkoden.

Du vil blive bedt om at angive en pinkode (fire cifre), som bruges sammen med cpr-nummeret, når du skal:

  • låne materialer
  • lukke dig ind i den selvbetjente åbningstid
  • reservere og forny materiale og se din lånerstatus 
  • bruge bibliotekets digitale tilbud via internettet (fx e-Reolen, Filmstriben og Bibliotek.dk)

Login med NemId: https://login.bib.dk/registration

Indmeldelse ved personligt fremmøde
Kom i åbningstiden og henvend dig i ekspeditionen. Medbring dit sundhedskort (sygesikringsbevis).

Særligt for børn og unge under 18 år
Hvis du er under 18 år skal en af dine forældre eller værge underskrive din indmeldelse via NemID. Læs mere her: Børneindmeldelse

Husk at give os besked hurtigst muligt hvis du ændrer telefonnummer eller mailadresse.
Du kan læse mere om bibliotekets tilbud, lånetider og bødetakster i Solrød Biblioteks reglement